Skip to content

Warsztaty„Analiza i terapia chodu u pacjentów po udarze z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych” 

Gdańsk 15.4.2023