Skip to content

Kontakt z Thuasne POLSKA

 

Adres

Thuasne Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 202

05-552 Magdalenka

kontakt

Formularz kontaktowy

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w związku z wysłaniem zapytania z wykorzystaniem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/-a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania oraz zgłaszania żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych i prawo przenoszenia swoich danych oraz wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Administratorem danych osobowych jest Thuasne Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach (05-552), Al. Krakowska 202, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280426, o kapitale zakładowym 1.010.000 PLN, NIP: 5272542137, REGON: 140976161